Menu

Aan de Slag

Samen…. aan de slag. Vrijwilligerswerk door bewoners van Asielzoekerscentrum Elderhoeve in Arnhem

Vrijwilligerscentrale Arnhem en Arnhem voor Vluchtelingen (AVV) sloegen in 2017 de handen in één om de landelijke succesvolle methode Aan de Slag uit te rollen in Arnhem. Na een succesvol eerste jaar heeft de Vrijwilligerscentrale het stokje van AVV volledig overgenomen.

In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van het asielzoekerscentrum, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers en gemeenteambtenaren. Met als doel om op een positieve en energieke manier zoveel mogelijk bewoners van asielzoekerscentra te koppelen aan vrijwilligersklussen in de gemeente.

Bewoners van asielzoekerscentra krijgen zo de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst te werken.

Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, de kans om elkaar op een plezierige manier te ontmoeten en te leren kennen.

Vrijwilligerscentrales krijgen meer diversiteit in hun vrijwilligersbestand en kunnen een groter aantal vrijwilligers bieden aan hun lokale partners.

Gemeenten bieden nieuwkomers de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, geven concreet invulling aan meedoen voor iedereen, laten hun inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en bevorderen zo de leefbaarheid in hun wijken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Rineke Luijckx –
Imke van Ophuizen-
Sanne van der Werff - s.vdwerff@rijnstad.nl

Ook is Aan de Slag Arnhem te volgen op Facebook